banner_Black

OOFOO STUDIO COMPANY LIMITED

 

บริษัท อู้ฟู่ สตูดิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านสร้างสรรค์สื่อและผลิตงานศิลป์อย่างมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านนโยบายการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

เราจึงรวบรวมคนทำงานด้านการออกแบบ วางแผนการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มากด้วยประสบการณ์ และพร้อมพัฒนาเพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทั้งด้านการตลาดและเทคโนโลยี อยู่เสมอ

จุดมุ่งหมายในการทำงานของเรา คือการสร้างผลงานที่ดีที่สุด ตอบโจทย์ที่สุด ให้กับองค์กรของลูกค้า ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ลูกค้าได้วางไว้ และหวังอย่างยิ่งว่า งานของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างองค์กร/ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าทั้งในด้านภาพลักษณ์ และด้านการตลาดให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สมกับที่ลูกค้ามอบความไว้วางใจให้เรา

Our Team.

 • Ton Pakawan

  Project Manager

 • Pom Kantitat

  Creative

 • Fiaz Marudajl

  Art Director

 • Ittiphon Chuatong

  Senior Motion Graphic Designer